Celebrating 17 Years of Fine Art

Group Exhibition
10 Jul - 31 Jul 2006
Hong Kong

YAN Ya Ya, JIA Juan Li, WANG Jian, DAI Ping Jun, XIE Heng Xing, TSUI Tin Yun